Nyt fra bestyrelsen

Copyright © Forlaget Berg Badstue

 

 

 

Nyt fra bestyrelsen i

Sommerhusforeningen Nordstrand

 

23. april 2018:

Regnskabet for 2017 og indkaldelse til generalforsamlingen 2018 er nu rundsendt - og

Generalforsamlingen 2018 afholdes på Hotel Viking lørdag den 19. maj, kl. 14:00

 

HUSK: Indbetalinger kontingent og ejerskifte inden 1. juni 2018

 

 

23. januar 2018

De nye lejekontrakter:

 

Alle lejere har nu modtaget en revideret lejekontrakt (revideret i forhold til den udgave, der blev

rundsendt i november 2017) fra udlejer/advokat.

 

Bestyrelsen har forsøgt at få indført visse tilretninger bl.a. med hensyn til forkøbsret, markedsleje, vådområder, dræning m.v., men disse er alle blevet afvist i denne revision.

 

Den eneste væsentlige ændring er, at begrebet ”uopsigelighed” er blevet rettet til ”30 års opsigelighed”.

Dette skyldes ifølge udlejers advokat, at loven forbyder uopsigelighed!

 

Ændringen har tilsyneladende ingen indflydelse på optagelse af realkreditlån.

 

Derfor er det nu op til jer alle – hver især – selv at afgøre om I ønsker at få en ny lejekontrakt – og der er ingen krav om, at det skal ske nu.

 

 

ENDNU EN GANG: HUSK AT SENDE JERES MAILADRESSE til per@berglarsen.net