Nyt fra bestyrelsen

Copyright © Forlaget Berg Badstue

 

 

 

Nyt fra bestyrelsen i

Sommerhusforeningen Nordstrand

 

 

02. april 2017

 

HUSK: ÆNDRINGER fra og med 2017:

Kontingent kr. 200 og ejerskifte kr. 250

 

 

Reviderede ordensregler er lagt på hjemmesiden - og blandt andet flg. punkter blev drøftet på generalforsamlingen:

  • Græsslåning IKKE tilladt mellem kl. 12 og 14.
  • Al beplantning i udsigtsområdet SKAL holdes under 80 cm.
  • Store grene, der hænger ud over vej og ind over naboskel SKAL fjernes.
  • Det er IKKE tilladt at deponere løse grene og kvas på grundene.

 

Reviderede Vedtægter: Se under punktet: VEDTÆGTER OG ORDENSREGLER

 

.Generalforsamling 2017 afholdes på Hotel Viking lørdag den 20. maj 2017, kl. 14.00

 

Indkaldelse udsendes primo april - og flg. præciseres:

  • Der vedlægges IKKE girokort i år
  • Mailadresser efterlyses, da vi efterhånden vil overgå til digital udsendelse
  • Betalinger fra udlandet skal ske uden gebyr udgift for foreningen.