Nyt fra bestyrelsen

 

 

 

Nyt fra bestyrelsen i

Sommerhusforeningen Nordstrand

 

 

01. juli 2016:

 

Der har nu været afholdt generalforsamling 2016 på Hotel Viking.

Referatet kan ses her på hjemmesiden - og på tavlerne i området.

 

HUSK at få betalt kontingent for 2016.

 

På menu-siden vedr. "Kontingent" kan de nye kontingents-satser ses - gældende fra 2017.

 

Reviderede ordensregler er lagt på hjemmesiden - og blandt andet flg. punkter blev drøftet på generalforsamlingen:

  • Græsslåning IKKE tilladt mellem kl. 12 og 14.
  • Al beplantning i udsigtsområdet SKAL holdes under 80 cm.
  • Store grene, der hænger ud over vej og ind over naboskel SKAL fjernes.
  • Det er IKKE tilladt at deponere løse grene og kvas på grundene.

 

Derafholdes ekstraordinær generalforsamling for godkendelse af Vedtægtsændringerne (som kan ses under punktet "Vedtægter og ordensregler") - søndag den 24. juli, kl. 11:00 på fællesarealet ved toiletbygningen.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Forlaget Berg Badstue